VAPZ afsluiten

Just another WordPress site

VAPZ werknemers wat is het en hoe kan ik het aanvragen? .  Vóór de inwerkingtreding van de wet konden werknemers enkel een tweedepijlerpensioen (aanvullend bedrijfspensioen) opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds. Maar daarbij ligt het initiatief steeds bij de werkgever. Als die werkgever geen groepsverzekering of pensioenfonds aanbood, dan waren er voor de werknemers geen alternatieven

VAPZ werknemers aanvragen

Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPZ werknemers. Dit is nieuw sinds 2019. U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers  aanvragen.

Als zelfstandige spaart u maar beter zelf voor een aanvullend pensioen. Uw wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. De eerste optie die u als zelfstandige hierbij best benut, is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook meewerkende echtgen(o)t(e)n kunnen een VAPZ afsluiten.

Bij een VAPZ werknemers  kan u kan maximaal 9,40% van het belastbaar beroepsinkomen (bruto-RSZ) met een maximum van 3.786,81 euro voor 2020 storten en als niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdrage aftrekken (vak IV, rubriek A,16, code 1257/2257).

Meer over VAPZ

VAPZ werknemersEen VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) / PLCI (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants) is anders dan een VAPZ werknemers want dit is een pensioenspaarformule in België voor zelfstandigen. Deze post is mijn gezeur over dit populaire spaarmiddel.

Elk jaar mag je max 8,17 % van je netto belastbaar jaarinkomen, met een maximum van 3187,04 € (2018), sparen op een speciale VAPZ-rekening.

De rekeningen waaruit u kunt kiezen zijn uitsluitend ‘TAK 21’-rekeningen. Deze bieden een vaste rente, ‘no-risk’.

U stort het geld van uw persoonlijke rekening. U kunt het bedrag op uw inkomstenbelasting bijschrijven, hierdoor wordt het bedrag van uw persoonlijk inkomen afgetrokken en uw persoonlijke inkomstenbelasting wordt verlaagd met inkomstenbelasting + gemeentebelasting (‘opcentiemen’) afhankelijk van wat uw hoogste belastingschijf is. Dit belastingvoordeel is de enige reden waarom de VAPZ als een “must-have” wordt beschouwd: een belastingvoordeel van 50 % negeert u niet!

U betaalt wel een instapkost aan de bank voor deze spaarformule, in mijn geval 3 %.
Dan wacht u af en wordt u oud. Elk jaar ontvang je een zogenaamde ‘gegarandeerde rente’ (2018: 0,45 %) en een winstdelingsbijdrage (2018: 0,75 %). De som daarvan (1,20 %) is een stuk kleiner dan de werkelijke inflatie (2018: 2,78 %). Je verliest dus echt elk jaar geld met deze ‘no-risk’ spaarformule. Ze zouden het beter een ‘gegarandeerde-verlies’ spaarplan noemen.

De ‘gegarandeerde rente’ garandeert de rente op de huidige inleg; het volgende jaar kan die gewijzigd of verlaagd worden. Er is dus helemaal geen garantie voor de volgende bijdrage.
Tot overmaat van ramp wordt, zodra u oud genoeg bent (in mijn geval: 67 jaar!) om het spaargeld te ontvangen en met pensioen te gaan, 50 % van de VAPZ opnieuw belast!

Elk jaar van uw pensioen, gedurende 10 jaar, wordt 5% van het volledige spaarbedrag ( 5% x 10 jaar = 50%) aan uw pensioen toegevoegd en belast als inkomstenbelasting. Het wordt toegevoegd aan de hoogste belastingschijf, dus in feite verliest u alle belastingvoordelen die u in het begin dacht te hebben verkregen.

Het enige verschil is dat uw hoogste belastingschijf van uw pensioen waarschijnlijk lager zal zijn dan de hoogste belastingschijf van uw beroepsinkomen. Mijn maximale belastingschijf voor inkomen is 45 %, terwijl mijn maximale belastingschijf voor pensioen 40 % is.

Bovendien betaalt u 3,55 % RIZIV en 2 % solidariteitspremie op het moment dat u het volledige bedrag van het spaargeld ontvangt. Het verbazingwekkende is dat u deze premies opnieuw betaalt op geld dat oorspronkelijk uw persoonlijk geld na belastingen was !!!

Laten we het resultaat berekenen

Laten we het volledige traject berekenen van één enkele bijdrage vandaag aan mijn VAPZ. Vandaag, december 2018, 52 jaar oud, neem ik mijn persoonlijk geld na belastingen, en spaar het op een VAPZ-rekening. Ik ontvang het nettobedrag op 67-jarige leeftijd, en moet tot 77-jarige leeftijd (10 jaar) extra inkomstenbelasting betalen.

Dit is wat er gebeurt met mijn bijdrage van 3000 € uit persoonlijke spaargelden:

Mijn bijdrage van persoonlijk spaargeld: 3000
Lagere RSZ (sociale zekerheid): 528
Lagere forfaitaire beroepskosten (3 %): 74
Lager netto belastbaar bedrag: 3000 – 528 – 74 = 2398
Lagere inkomstenbelastingen (schijf van 45 %): 1079
Lagere gemeentebelastingen (7,7 %): 83
Totale belastingkorting: 1079 + 83 = 1162
Werkelijk out-of-pocket geïnvesteerd geld = 3000 – 1162 = 1838
Bankkosten = 3 % op 3000 = 90
Reële inleg op VAPZ werknemers-rekening = 3000 – 90 = 2910
Invoer afgerond:
Mijn werkelijk geïnvesteerde persoonlijke geld is 1838
en de inleg op de VAPZ werknemers-rekening is 2910

Wacht dan 15 jaar…

 

Leeftijd  Toegevoegde Interesses  Toegevoegde Interesses Saldo VAPZ
52 0 2910
53 35 2945
54 35 2980
55 36 3016
56 36 3052
57 37 3089
58 37 3126
59 38 3163
60 38 3201
61 38 3240
62 39 3279
63 39 3318
64 40 3358
65 40 3398
66 41 3439
67 41 3480

 

Dan ontvangt u uw geld…
En betaal 3.55 % RIZIV = 124
Betaal 2 % solidariteit = 70

En betaal de volgende 10 jaar extra inkomstenbelastingen op 50 % van het totale ontvangen bedrag. Mijn belastingschijf tijdens pensioen is 40 %, de totale belastingen zijn 50 % x 40 % x 3480 = 696. EN betaal extra gemeentebelastingen over die extra inkomstenbelastingen, 7,7 % op 696 = 54


Rendement op investering na inflatie

Hou rekening met inflatie; want een euro vandaag is niet hetzelfde als een euro over 15 jaar. De inflatie vandaag (december 2018) in België bedraagt 2,78 %. Over 15 jaar zal het leven 51 % duurder zijn.

Als je het spaarrendement (ROI -Return On Investment) van je reële koopkracht vergelijkt, is het eindresultaat verschrikkelijk:

De 2537 bij pensionering is in werkelijkheid 2537 / 1,51 = 1677 in het geld van vandaag.
Dus uw reële rendement na inflatie is 1677 / 1838 = – 8,8 %. Ja, dat is MINUS 8 procent!!!
Ik verlies in feite geld met mijn VAPZ werknemers-spaarplan! Ik leg 1838 € van de koopkracht van vandaag in en krijg 1677 € aan pensioen-koopkracht terug op 67-jarige leeftijd!!!

Sociale zekerheid (RSZ)

Een andere factor is het staatspensioen (RSZ, sociale zekerheid), dat ik apart heb berekend omdat er twee kanten aan de vergelijking zitten: u ‘wint’ op korte termijn omdat uw RSZ-uitkeringen worden verlaagd wanneer u VAPZ betaalt. Maar u ‘verliest’ ook omdat u door lagere premies ook uw staatspensioen verlaagt.

Een VAPZ werknemers  gezocht neem contact op met een expert.